ნათელა ჭინჭარაშვილის ელექტრონული პორტფოლიო: https://www.blogger.com/blog/post/edit/4913121815459065395/7374707253973734195

ნათელა ჭინჭარაშვილის ელექტრონული პორტფოლიო: ელ.პორთფოლიო: ახალი   ელექტრონული პორტფოლიო სსიპ ვაჟა-ფშაველას სახელობის ქალაქ რუსთავის N23 საჯარო სკოლის  დაწყებითი კლასების მასწავლებელი: ნათელა  ჭინჭარ...

რესურსები

ბიოგრაფია

 

     სახელი:  ნათელა                                      
    გვარი:     ჭინჭარაშვილი     
    დაბადების წელი, თვე, რიცხვი:  1.11.1952 წ.
    მისამართი:  ქ.რუსთავი,  მე -20 მ/რ-ნი, 18-42                    
    ტელეფონი:   577 617 205,    599 282 364 
    ელ.ფოსტა:   saranatia @ gmail.com

 ოჯახური მდგომარეობა: მყავს 1 შვილი,   1  შვილიშვილი, 2 შვილთაშვილი.

  განათლება,  ხარისხი -  სერთიფიცირებული . წამყვანი

 უმაღლესი  სასწავლებლის დასახელება,  სპეციალობა, აკად. ხარისხი:

 თბილისის  ა. ს. პუშკინის  სახ.  პედ/ ინსტიტუტი დაწყებითი  განათლების   

 პედაგოგიკა და მეთოდიკა დაწყებითი/  კლ. მასწავლებელი ,   1972-1977 წწ.                                                     

საოფისე კომპიუტერული  პროგრამები:
პროგრამის  დასახელება
1 Windows  sustem programs საშუალოდ
2 MS  Offise Exsel   2007 საშუალოდ
3 MS Offise pover point  2007 კარგად
Internet  კარგად
E-mail  კარგად

უცხო  ენების   ცოდნა:
1 ინგლისური --მწირი, ლექსიკონის დახმარებით
2 გერმანული  - საშუალო   დონეზე, ლექსიკონის დახმარებით                 
3.     რუსული  ენა- საშუალო დონეზე
 შესაბამისი   სამუშაო  გამოცდილება:

  ორგანიზაციის   დასახელება      თანამდებობა         წლები

1 დმანისის რ-ნის სოფ. დუნუსის 8 წლიანი  სკოლა გერმანული ენის მასწავლებელი 1969-1972  წ წ

2 დმანისის რ-ნის სოფ. ჯავახის საბავშვო ბაღის გამგე 1972- 1984 წ წ

3.   რუსთავის თამარ მეფის სახელობის  კეთილშობილ ქალთა   ინსტიტუტი, უფროსი მასწავლებელი -1993-1996 წწ

4. ქ. რუსთავის 23-ე სკოლა. დ/კლ.  მასწავლებელი 1985 წ-დან    დღემდე

5. სკოლის დ/კლასების ფასილიტატორი  2015- 2020 წ. წ.

6. სტატუსი-წამყვანი მასწავლებელი


სივი

                         

CV
 

სახელი :   ნათელა                                                   

გვარი:     ჭინჭარაშვილი                                                                 

დაბადების წელი, თვე, რიცხვი:    1. 11. 1952 წ.                        

 მისამართი:  ქ.რუსთავი,  მე -20 მ/რ-ნი,  18-42                                

ტელეფონი:     57 7 617 205     ,599 28 23 64                                       

 ელ.ფოსტა:   saranatia @ gmail.com

 

განათლება,  ხარისხი -  სერთიფიცირებული, წამყვანი

N

უმაღლესი  სასწავლებლის დასახელება

 სპეციალობა

აკად. ხარისხი

წლები

1

თბილისის  ა. ს. პუშკინის  სახ.  პედ/ ინსტიტუტი

დაწყებითი  განათლების   პედაგოგიკა

და მეთოდიკა

დაწყებითი       (I-IV) კლასის მასწავლებელი    

1972-1977 წწ

 

საოფისე კომპიუტერული  პროგრამები:

N

პროგრამის  დასახელება

კარგად

საშუალოდ

1

Windows  sustem programs

 

X

2

MS  Offise Exsel   2007

 

X

3

MS Offise pover point  2007

 

X

 

Internet

 

X

 

E-mail

 

X

 

შესაბამისი   სამუშაო  გამოცდილება:

N

ორგანიზაციის   დასახელება

     თანამდებობა

        წლები

1

დმანისის რ-ნის სოფ. დუნუსის 8 წლიანი  სკოლა

გერმანული ენის მასწავლებელი

1969-1972  წ წ

2

დმანისის რ-ნის სოფ. ჯავახის საბავშვო ბაღი

საბავშვო  ბაღის გამგე

1972- 1984 წ წ

3

თამარ მეფის სახელობის რუსთავის კეთილშობილ ქალთა ინსტიტუტი

პედაგოგიკის  კურსის წამყვანი  მასწავლებელი

1993-1996 წ წ

4

ქ. რუსთავის 23-ე სკოლა

დ/კლ.  მასწავლებელი

1985 წ-დან   დღემდე

 

                   პროფესიული  განვითარებისა  და  გადამზადების  ცენტრი

N

ორგანიზაციის  დასახელება

                        კურსი

 წლები

 

 

1

 

 

ასოციაცია  ,, მშვიდობა და განათლება“

1. მასწავლებლის თვითშეფასება პროფესიულ     სტანდარტთან მიმართებაში

  2.  მასწავლებლისათვის  თვითშეფასების    მექანიზმის სწავლება

  3.   პროექტის წერა

 

 

 

 

2007 წ

 

2

საქ. განათლებისა და  მეცნიერების  სამინისტრო,   ესტონეთის  საგ/საქმეთა სამინისტროსა და გაეროს ბავშვთა ფონდი

კრიზისული  ფსიქოლოგიის  პრაქტიკაში  გამოყენება 

2008 წ

3

საქართველოს მეცნიერებისა და  განათლების სამინისტრო

ისტ მენეჯერებისა  და პედაგოგების  ერთობლივი გადამზადების კურსი

2008-2009 წწ

4

პროფესიული გადამზადებისა  და პროფ / ორიენტაციის  ცენტრი

1.    ისწავლე დღეს , დასაქმდი ხვალ

2.    კომპიუტერული უნარ-ჩვევები

2012 წ

5

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი

სასერტიფიკაციო  გამოცდები

2013 წ

6

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება  სასწავლო პროცესში

2013 წ

7

„მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული  ცენტრი

1.საგნობრივი ტრენინგი დაწყებითი კლასის მასწავლებელთათვის

2014 წ

მარტი

 

8

 

„მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული  ცენტრი

 

1.  ,,კითხვისა და წერის სტრატეგიები“

2.  „რეკომენდაციები არგუმენტირებული და ანალიტიკური ესეს დაწერისათვის“

3.   „ქართული ენის სწავლების მეთოდები“

 

2014 წ

მაისი-ივნისი

9

,,ქენონიქსი საქართველო ‘’

 G-PRIED

მასწავლებელის საქმიანობის დაწყების,  პროფესიული განვითარებისა და  კარიერული წინსვლის ფარგლებში

2015- 2016  აკადემიური წელი

10

,,ქენონიქსი საქართველო ‘’

 G-PRIED

მასწავლებელის საქმიანობის დაწყების,  პროფესიული განვითარებისა და  კარიერული წინსვლის ფარგლებში

2016- 2017  აკადემიური წელი

11

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული  ცენტრი

პროექტით სწავლება : ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ინტეგრირება

2016 წ

სექტემბერი

12

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სემინარი:  1. მასწავლებლის  თვითშეფასება

2. მასწავლებლის პროფესიული საქაღალდე

2016 წ

13.

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული  ცენტრი

მე და საზოგადოება

2018 წელი

ივლისი

14

ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ტრენერების ტრენინგი დამწყებთათვის

2018 წ

ივლისი

15

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული  ცენტრი

სკოლებში ბულინგის პრევენცია და ტოლერანტული კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

2018 ნოემბერი

 

                                               უცხო  ენების   ცოდნა:

N

უცხო  ენა

კარგად

   საშუალო   დონეზე

ლექსიკონის დახმარებით

1

ინგლისური

 

 

 

2

გერმანული

 

 

                    X

3

რუსული

 

                   X

 

 

 

სხვა:

N

ორგანიზაცია

ჯილდოს ფორმა  და შინაარსი

წლები

1

საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა კავშირი

დიპლომი -ნარდის  სპარტაკიადაში  მონაწილეობისა და   II ადგილის დაკავებისათვის 

2008 წ

1

საქართველოს იაკობ გოგებაშვილის პედაგოგიური საზოგადოება

ქების სიგელი

2012 წ

2

სრულიად  საქართველოს გალაქტიონ   ტაბიძის ლიტერატორთა კავშირი

სიგელი- ტაბიძისადმი რესპუბლიკურ     კონკურსში მონაწილეობისათვის

2013 წ

3

საქართველოს  იაკობ გოგებაშვილის პედაგოგთა კავშირი

საპატიო სიგელი

2013 წ

4

სრულიად  საქართველოს გალაქტიონ   ტაბიძის ლიტერატორთა კავშირი

სიგელი- ტაბიძისადმი რესპუბლიკურ     კონკურსში მონაწილეობისათვის

2014 წ

5

საქ.  ნ. დუმბაძის   სახ. ახალგაზრდა ლიტერატორთა კავშირი

სიგელი -დუმბაძისადმი  მიძღვნილ რესპუბლიკურ კონკურსში მონაწილეობისათვის

2014 წ

6.

თვითმმართველი ქალაქი რუსთავი

საპატიო წოდება--რუსთაველების სამსახურში

2014 წ

7.

საქართველოს  იაკობ გოგებაშვილის პედაგოგთა კავშირი

საპატიო  სიგელი    და  ი. გოგებაშვილის  მედალი

2014 წ

ოქტ.